Het huidige bestuur zal naar alle waarschijnlijkheid het stokje overdragen aan het kandidaat bestuur 2018 – 2019 bestaande uit:

Philip Zwier: Voorzitter

Nick Lautenbach: Secretaris

Timothy van Steenis: Penningmeester

Jesse Haaksman: Vicevoorzitter

v.l.n.r. Timothy van Steenis, Philip Zwier, Nick Lautenbach en Jesse Haaksman

De ALV zal plaatsvinden op dinsdag 20 november 2018. Hierover volgt binnenkort meer informatie met bijbehorende stukken per mail.