Declaratieformulier

Inschrijfformulier

Donateursformulier

Afmeldingsformulier

Unioncard en verenigingheffing guide

Huishoudelijk Reglement 21-4-16

Statuten D.W.V. Klein Verzet scan

Statuten D.W.V. Klein Verzet pdf