Privacyverklaring

Hieronder vind je de privacyverklaring van D.W.V. Klein Verzet. In deze privacyverklaring kun je alles vinden over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Zo leggen we uit waar en voor welke doeleinden we jouw gegevens opslaan. Je kunt ook lezen wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van deze rechten.

D.W.V. Klein Verzet

D.W.V. Klein Verzet is op 1 Oktober 1969 opgericht met als doel om studenten verbonden aan de toenmalige Technische Hogeschool Twente (tegenwoordig Universiteit Twente) de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen in de wielersport en een thuis te bieden aan wielerliefhebbers. Door de jaren heen heeft Klein Verzet zich ontwikkeld tot een bekende naam in het oosten van het land en bieden wij trainingen op alle niveaus aan en worden er meerdere wedstrijden georganiseerd door het jaar heen. Bovendien zijn onze wedstrijdrenners door het hele land actief op alle niveaus.

Er zijn verschillende situaties waarbij jouw gegevens worden verzameld door D.W.V. Klein Verzet. Wij willen jou graag laten weten wat er precies mee wordt gedaan. Daarnaast kun je jouw wensen m.b.t. tot jouw gegevens aan ons laten weten. Mocht jij je niet prettig voelen bij het gebruik van jouw gegevens, laat dit dan weten via het mailadres: privacy@kleinverzet.utwente.nl

D.W.V. Klein Verzet is een vereniging geregistreerd onder KVK-nummer 40074707.

Doel verwerking gegevens

We verzamelen persoonsgegevens voor onderstaande doelen:

Registeren lidmaatschap

Wanneer je lid wilt worden bij Klein Verzet willen we graag weten wie jij bent. Aanmelden bij onze vereniging gebeurt via het inschrijvingsformulier (ook te vinden op de website). In het geval dat jij ook een basislidmaatschap of licentie wenst bij de KNWU, registreren wij jou ook bij de KNWU.

Het versturen van nieuwsbrieven

D.W.V. Klein Verzet stuurt maandelijks een nieuwsbrief via e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn enkel informatief en gericht op kennisdeling. Onze nieuwsbrieven zijn niet commercieel getint. Het afmelden voor deze nieuwsbrieven kan via privacy@kleinverzet.utwente.nl of door de daarvoor bedoelde knop te gebruiken onderaan de nieuwsbrief.

Contact opnemen

Jouw gegevens worden ook verzameld als jij contact opneemt met D.W.V. Klein Verzet via het contactformulier op de website. Hier vragen wij alleen jouw naam en mailadres, dit doen wij omdat we anders jouw vraag niet kunnen beantwoorden.

Ontvangers

De gegevens die we ontvangen en verwerken worden beheerd met (of door):

Conscribo
Conscribo is het boekhoud- en ledenadministratieprogramma dat wordt gebruikt door D.W.V. Klein Verzet. In Conscribo worden alle gegevens zoals deze vermeld zijn op het aanmeldingsformulier opgeslagen. Met het afsluiten van het abonnement met Conscribo is een verwerkingsovereenkomst afgesloten waarin is vastgelegd welke gegevens worden verzameld en opgeslagen.

Google Drive & Gmail
Voor het uitwissel van bestanden en het gebruik van de mailadressen wordt gebruik gemaakt van de diensten Drive & Gmail aangeboden door Google. De gegevens die worden verstuurd via mail worden opgeslagen op servers van Google. Dit geldt ook voor de gegevens die worden ingevoerd bij het gebruik van Google Formulieren. Hoe Google omgaat met het verwerken van gegevens kun je hier vinden.

KNWU
Voor het aanvragen van een basislidmaatschap en/of wedstrijdlicentie bij de KNWU voeren we jouw persoonlijke gegevens in op het platform mijnKNWU van de KNWU. Hoe de KNWU met jouw gegevens omgaat kun je hier lezen.

Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door D.W.V. Klein Verzet, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we jouw gegevens op grond van wettelijke bepalingen langer moeten bewaren. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Jouw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door D.W.V. Klein Verzet of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software. Bovendien zijn die gegevens beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk beveiligd met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code gegenereerd en verstuurd naar D.W.V. Klein Verzet. Deze code gebruiken we tijdens het inlogproces.

Elk apparaat in bezit van een bestuurder of medewerker van D.W.V. Klein Verzet die toegang heeft tot jouw gegevens, is zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij D.W.V. Klein Verzet zijn vastgelegd en worden bewaard. Dit doe je door een mail te sturen naar privacy@kleinverzet.utwente.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. We streven er naar dit binnen tien werkdagen te doen.

Recht op rectificatie
Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn jouw gegevens veranderd? Je hebt te allen tijde het recht om jouw gegevens te laten aanpassen door D.W.V. Klein Verzet. Jouw gegevens voor de nieuwsbrief kun je altijd aanpassen via de knop ´Change subscription preferences’ onderaan iedere nieuwsbrief.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens die bij D.W.V. Klein Verzet zijn opgeslagen nodig hebben, in het geval je overstap naar een andere vereniging, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient D.W.V. Klein Verzet al jouw gegevens over te dragen aan de andere vereniging.

Recht op wissen gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij D.W.V. Klein Verzet zijn vastgelegd? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat D.W.V. Klein Verzet niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kun je doen via de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze plichten

D.W.V. Klein Verzet verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk inschrijving van (nieuwe) leden en informatievoorziening aan onze leden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het versturen van onze maandelijkse nieuwsbrief en het clubblad. Wij zullen jouw gegevens nooit verkopen aan derden. De gegevens die we jou vragen om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het onderhouden van een lidmaatschap bij D.W.V. Klein Verzet.

Jouw persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld nodig om jou in onze ledenadministratie op te nemen en jou te kunnen aanmelden voor een KNWU Basislidmaatschap. Jouw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om jou onze nieuwsbrief te kunnen sturen. Als je deze gegevens niet kan of wil aanleveren, kunnen we je helaas niet aannemen als lid bij D.W.V. Klein Verzet, kunnen we jou niet aanmelden bij de KNWU en kunnen we jou niet op de hoogte houden van de activiteiten die wij organiseren voor onze leden.

Mocht het nodig zijn om de gegevens die jij met ons hebt gedeeld, te delen met anderen dan de hierboven genoemde partijen, zullen wij altijd eerst jouw toestemming vragen.

D.W.V. Klein Verzet behoudt zich het recht voor om jouw persoonsgegevens – of elke andere gegevens – te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist of wanneer D.W.V. Klein Verzet het gerechtvaardigd vindt om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van D.W.V. Klein Verzet te beschermen. Daarbij zullen wij natuurlijk altijd trachten om jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen of opmerkingen?

Heb je na het lezen van dit alles vragen, opmerkingen of wil je iets kwijt aan ons omtrent jouw privacy? Je kunt dan altijd terecht op het emailadres: privacy@kleinverzet.utwente.nl

D.W.V. Klein Verzet hoopt je via deze weg voldoende geïnformeerd te hebben over hoe we met jouw gegevens omgaan.